Aanmelden

inschrijvenAlleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. In de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed staan de exacte voorwaarden beschreven. Daarnaast moet elke taxateur die gebruik wil maken van het Taxatie Management Systeem een korte training volgen over het optimale gebruik en de inhoud van het systeem.

Certificering

TMI certificaatAlleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. Dit betekent dat zij als register-taxateur opgenomen moeten zijn in het register BV of BV sv van VastgoedCert, Kamer BV van SCVM, Kamer BV van NRVT of geregistreerd staan als RICS Registered Valuer.

Training

Elke taxateur die gebruik wil maken van het Taxatie Management Systeem moet een tweedaagse basistraining volgen. De TMI Academy verzorgt de basistraining waarbij zowel de ‘ins en outs’ van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem als de basis taxatietheorie centraal staan. Voorafgaand aan de basiscursus zal bij iedere taxateur een entreetoets worden afgenomen waarbij de basis taxatiekennis getoetst wordt.

Tuchtrecht

De taxateur dient onder een vorm van tuchtrecht te vallen door lidmaatschap van een brancheorganisatie en/of het tuchtrecht van NRVT

Deelnameovereenkomst TMI

Om gebruik te kunnen maken van het Taxatie Management Systeem sluiten de aangesloten organisaties en de taxateurs een zogeheten “Deelnameovereenkomst” met TMI. De aansluitovereenkomst betreft de volgende onderdelen:

Documentnaam:

pdfDeelnameovereenkomst inclusief bijlagen

pdfTaxatierichtlijn Commercieel Vastgoed

pdf Governance protocol

pdfProcedure van de Kwaliteitscommissie*

*Aanvullend op het Governance protocol treft u hierbij de procedure van de Kwaliteitscommissie, in het Governance protocol omschreven als Validatiecommissie

Verzekering

Ten slotte dient de taxateur zich te verzekeren tegen:

  1. Claims die voortvloeien uit beroepsfouten van een(Register-) Taxateur tot een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro per gebeurtenis.
  2. De kosten van rechtsbijstand die voortkomen uit de hiervoor omschreven risico’s.

Indien het belang van de taxatie dit vereist kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer een afwijkend verzekerd bedrag overeenkomen. Desgewenst overlegt de taxateur bij de aanvaarding van een opdracht een door de verzekeraar afgegeven dekkingsverklaring aan de opdrachtgever.

Kostenoverzicht

Kies een abonnement wat bij u past

Aan aansluiting bij TMI zijn twee jaarlijkse kosten verbonden. De bijdrage aan Stichting TMI en de abonnementskosten voor TMS:

TMI hanteert één tarief van € 375,00.

TMS neemt u af bij de software partner van TMI, fluX. Zij bieden meerdere abonnementsvormen waarvan een volledig overzicht beschikbaar is op de website van fluX. De verschillen in abonnementsvorm betreffen gebruik (aantal taxaties) en aanvullende functionaliteiten.

Daarnaast zijn er eenmalige kosten (€ 795,- ex. BTW) verbonden aan de verplichte basiscursus en kosten voor de entreetoets (€ 75,- ex. BTW).

Overzicht jaarlijkse basiskosten

Kosten TMI Kosten TMS

— Go — Licentie (maximaal 10 taxaties per jaar)

€ 375,- € 635,-

— Pro — Licentie (Onbeperkt aantal taxaties)

€ 375,- € 1.350,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW

 

Online aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van het Taxatie Management Systeem sluiten de aangesloten organisaties en de taxateurs een zogeheten
aansluitovereenkomst met TMI. Heeft u deze gelezen? Dan kunt u zich nu aanmelden

U kunt zich hier online aanmelden