Aanmelden bij TMI

Aanmelden TMI lidmaatschap & fluX TMS

Wilt een TMI lidmaatschap afsluiten en een fluX TMS licentie?
Dan kunt u zich hier nu aanmelden..

U kunt zich hier online aanmelden

Aanmelden TMI lidmaatschap

U heeft al een fluX licentie en een training gevolgd maar u wilt nu graag
TMI lid te worden. Dan kunt u zich hier nu aanmelden..

U kunt zich hier online aanmelden

Wat moet u weten?

Aanmelden

Alleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. In de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed staan de exacte voorwaarden beschreven. Daarnaast moet elke taxateur die gebruik wil maken van het Taxatie Management Systeem een training volgen over het optimale gebruik en de inhoud van het systeem.

Certificering

Alleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. Dit betekent dat zij als registertaxateur opgenomen moeten zijn in het register BV of BV sv van VastgoedCert, Kamer BV van SCVM, Kamer BV van NRVT of geregistreerd staan als RICS Registered Valuer.

Educatie

Elke taxateur die gebruik wil maken van het Taxatie Management Systeem moet een tweedaagse basistraining volgen. De Academie voor Vastgoed verzorgt de basistraining waarbij zowel de ‘ins en outs’ van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem als de basis taxatietheorie centraal staan. Voorafgaand aan de basiscursus zal bij iedere taxateur een entreetoets worden afgenomen waarbij de basis taxatiekennis getoetst wordt.

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Deelnameovereenkomst TMI

Om gebruik te kunnen maken van het Taxatie Management Systeem sluiten de aangesloten organisaties en de taxateurs een zogeheten “Deelnameovereenkomst” met TMI. De aansluitovereenkomst betreft de volgende onderdelen:

  • TMI Deelname eisen
  • Privacy Protocol
  • Verwerkingsovereenkomst

Verzekering

Ten slotte dient de taxateur zich te verzekeren tegen:

  1. Claims die voortvloeien uit beroepsfouten van een(Register-) Taxateur tot een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro per gebeurtenis.
  2. De kosten van rechtsbijstand die voortkomen uit de hiervoor omschreven risico’s.

Indien het belang van de taxatie dit vereist kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer een afwijkend verzekerd bedrag overeenkomen. Desgewenst overlegt de taxateur bij de aanvaarding van een opdracht een door de verzekeraar afgegeven dekkingsverklaring aan de opdrachtgever.

Kostenoverzicht

Kies een abonnement wat bij u past

Aan aansluiting bij TMI zijn twee jaarlijkse kosten verbonden. De bijdrage aan Stichting TMI en de abonnementskosten voor TMS:

TMI hanteert één tarief van € 375,00.

TMS neemt u af bij de software partner van TMI, fluX. Zij bieden meerdere abonnementsvormen waarvan een volledig overzicht beschikbaar is op de website van fluX. De verschillen in abonnementsvorm betreffen gebruik (aantal taxaties) en aanvullende functionaliteiten.

Daarnaast zijn er eenmalige kosten (€ 795,- ex. BTW) verbonden aan de verplichte basiscursus en kosten voor de entreetoets (€ 75,- ex. BTW).

Overzicht jaarlijkse basiskosten

Licentie type Kosten TMI Kosten TMS fluX

— Go — Licentie (maximaal 10 taxaties per jaar)

€ 375,- € 695,-

— Pro — Licentie (Onbeperkt aantal taxaties)

€ 375,- € 1.385,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW