Doel TCV

De Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed vormt de inhoudelijke basis van het Taxatie Management Systeem. Een richtlijn die voortkomt uit reeds bestaande theoretische en praktische normen. De Taxatierichtlijn dient als richtlijn voor taxaties van commercieel vastgoed en omvat randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties.

Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector om te gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Gebruik van het Taxatie Management Systeem, met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed als inhoudelijke basis, biedt opdrachtgevers de garantie dat taxaties voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én dat deze onderbouwd zijn.

TCV in de markt

Enerzijds sluit de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed aan bij bestaande kaders en standaarden op dit gebied, zoals de IVS/IFRS-regelgeving. Anderzijds is het systeem zo toegankelijk en hanteerbaar mogelijk gemaakt voor een grote groep taxateurs. De Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed is een aanvulling op en geen vervanging van bestaande standaards.

TMI voldoet aan de PTA aanbevelingen, zowel in richtlijn als rapportage. Om dit inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers en taxateurs stelt TMI een equivalentietabel beschikbaar. Daarnaast is de TMI rapportage volledig NRVT proof.

In de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed is vastgelegd dat er in het TMI taxatierapport geen executiewaarde gebruikt mag worden. De executiewaarde wordt niet als waardebegrip toegepast omdat een aantal essentiële elementen uit het Marktwaarde begrip ontbreken en het de marktwaardebasis ontzegt. Bij veel banken wordt er echter nog wel gevraagd om de executiewaarde. Daarom heeft het TMI een brief beschikbaar gesteld aan TMI taxateurs waarin de omissie van het waardebegrip executiewaarde wordt weergegeven en helder uitgelegd waarom de executiewaarde in een TMI Taxatie ontbreekt.