TMI, de hoogste kwaliteitsstandaard

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy. De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

TMS, voor een uniforme taxatie

TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem. Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.

TMI Taxatiemodellen

Commercieel vastgoed is divers.

Alle TMI taxateurs hebben de beschikking over de basis commercieel vastgoed model.

Om TMI taxateurs de mogelijkheid te geven tot verdere specialisatie zijn er meerdere aanvullende taxatiemodellen beschikbaar.

Commercieel vastgoed taxaties

Dit betreft de basis commercieel vastgoed model van TMI. Middels dit model, die beschikbaar is voor iedere TMI taxateurs, kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie als een beleggingssituatie.

Wooncomplex taxaties

Agrarisch

Deze module maakt het mogelijk voor woningcomplexen om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie scenario uitgewerkt.

Residuele grondwaarde taxaties

Avada Admin

De nieuwe ontwikkelingsmodule van TMI behelst de berekening van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling, bijvoorbeeld als scenario analyse van een leegstaand kantoor pand, of taxatie van een geplande ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Exploitatiegebonden taxaties

Avada Admin

Deze nieuwe module is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. Daarnaast rekent het model een scenario uit onder markthuur. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarden de markt weerspiegelt.

Helpdesk

Wij helpen u graag verder

Wij helpen u graag verder

Voor alle vragen omtrent TMI kunt u terecht
+31 (0) 85 130 12 77
Op werkdagen van 9.00 -17.00 uur

FAQ

Veel antwoorden vindt u hier

Frequently Asked Questions

Kijk hier voor onze uitgebreide

Frequently Asked Question

Onze trainingen

Zorg dat u tijdig inschrijft

Overzicht van alle trainingen

Wilt u zich aanmelden voor een training?

klik dan hier