TMI Deelnameovereenkomst

Wilt u als toekomstig TMI lid gaan werken met de taxatiesoftware van fluX dan dient u de TMI deelnameovereenkomst en de bijbehorende bijlagen te accepteren. De Acceptatieprocedure vindt plaats als u voor de eerste keer inlogt op het systeem. Indien er een update van de deelnameovereenkomst is doorgevoerd dan dient deze eveneens opnieuw te worden geaccepteerd.

Bijlage van de Deelnameovereenkomst zijn:

  1. TMI deelname eisen
  2. TMI Privacy Protocol
  3. TMI Sub verwerkingsovereenkomst

Kwaliteitscontrole Protocol

TMI is opgericht om commercieel vastgoed taxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. TMI is een keurmerk; TMI-taxaties zijn betrouwbaar en vakkundig. Om die kwaliteit te borgen is een kwaliteitscontrolesysteem ontwikkeld. Daarmee worden taxaties die niet aan de eisen voldoen gesignaleerd. Deze signalering heeft zowel een correctieve functie (fouten worden bekend gemaakt) als een educatieve functie (de taxateur kan zijn vakbekwaamheid verbeteren).