TMI Logogebruik

Het TMI logo wordt in de markt meer en meer herkend als kwaliteitslogo. Dit is een prachtige ontwikkeling, het is goed wanneer geldverstrekkers en opdrachtgevers deze kwaliteit waarderen. Wilt u het TMI logo gebruiken in uw uitingen? Op bijvoorbeeld uw website of businesskaart dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

Het TMI logo mag alleen worden gevoerd door taxateurs die ingeschreven staan in het TMI register. Een organisatie mag alleen het TMI logo voeren indien een geregistreerde TMI taxateur deel uitmaakt van deze organisatie. Het TMI logo mag op geen enkel ander rapport worden gebruikt behoudens het TMI Taxatierapport en de daarbij behorende rekenbijlagen. Het is voor niet TMI deelnemers verboden om het TMI logo te gebruiken op een wijze die een actieve deelname aan of registratie bij TMI suggereert.

U dient deze voorwaarden te accepteren voordat u het logo kunt downloaden.

TMI Logo op de taxatierapporten

Een taxatierapport mag het TMI keurmerk dragen wanneer het voldoet aan de TMI eisen. Dat wil zeggen het TMI logo mag alleen worden gevoerd op een TMI taxatie welke bestaat uit een TMI taxatierapport met de daarbij behorende rekenbijlagen. Indien een TMI taxateur alleen gebruikt maakt van rekenbijlagen dan is de taxateur verplicht om dit expliciet aan te geven bij: “Gebruik van de taxatie” (onder tabblad “Complex”).

Het bovenstaande logo wordt getoond op de voorkant en/of op de laatste pagina van alle TMI taxatierapporten. Recent is daar de volgende tekst aan toegevoegd:

Taxatie Management Instituut (TMI) stelt zich ten doel de kwaliteit van taxatierapporten van aangesloten taxateurs te optimaliseren. Voor een TMI- taxatie gelden de voorschriften van TMI- Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. Uitsluitend bij TMI aangesloten taxateurs mogen een TMI- taxatierapport uitbrengen. TMI- taxateurs vallen onder de kwaliteitscontrole van TMI.

Het bovenstaande logo wordt getoond op alle TMI rekenbijlagen die onderdeel zijn van het TMI taxatierapport.