Bent u op zoek naar een TMI taxateur?

Ruim 450 aangesloten taxateurs

Selecteer uw taxateur op:

Specialisme

Locatie

Frequently Asked Questions – FAQ2016-10-17T10:19:04+02:00
Mijn assistent gaat gegevens invoeren in mijn taxatie, hoe regel ik dit?2015-09-30T09:56:41+02:00

Assistenten kunnen een eigen account krijgen. TMI gaat uit van een persoonlijk account. Om kwaliteit te waarborgen moet elke gebruiker een cursus hebben gevolgd. Voor assistenten is een aparte cursus opgezet. Assistenten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat van TMI en voor de assistenten cursus bij NVM SOM.

Hoe bereik ik de helpdesk?2018-05-01T14:57:10+02:00

Voor alle vragen omtrent de applicatie (VMS 2.0) kunt u terecht op telefoonnummer 085-401 63 70. De fluX helpdesk is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 -18.00 uur.

U kunt ook gebruik maken van het fluX online ticket systeem. Daar kunt u online uw vraag en of issue online indienen

www.flux.nl/support

Buiten de hierboven gemelde tijden wordt u automatisch doorgeschakeld naar de voicemail. U wordt de eerstvolgende werkdag verder geholpen.

Het secretariaat van TMI is tijdens kantooruren bereikbaar via:

Telefoon: +31 (0) 85 130 12 77
E-mail: info@taxatiemanagementinstituut.nl

Waarom zouden taxateurs gebruik maken van het Taxatie Management Systeem?2015-09-30T10:00:15+02:00

De tijd van ontransparante taxaties is voorbij. Met het Taxatie Management Systeem worden de randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties vastgelegd en eenvoudig toepasbaar gemaakt voor een grote groep taxateurs. Bovendien nodigt het Taxatie Management Instituut taxateurs uit om kennis te delen in een referentiedatabase die bij het systeem hoort. Het Taxatie Management Systeem met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed als inhoudelijke basis biedt opdrachtgevers de garantie dat taxaties met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én dat deze onderbouwd is.

Hoe veilig en betrouwbaar is dit systeem?2015-09-30T10:00:57+02:00

Nationale en internationale regelgeving verplichten dat de taxateur altijd de ruimte moet hebben om de gegevens zoals hij die ziet in te vullen (RICS Red Book en IVS/IFRS regelgeving). Het Taxatie Management Systeem maakt taxaties transparant en bovendien vraagt het systeem om onderbouwing van de waardebepaling. Daardoor is de taxatie beter controleerbaar voor opdrachtgevers.

Waaruit bestaat de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©2015-09-30T10:01:09+02:00
 • Algemene kwalificaties ten aanzien van de taxateur
 • Richtlijn voor de opdrachtverlening en aanvaarding van taxatieopdrachten
 • Minimale onderzoekvereisten voor de uitvoering van de waardering
 • Vereisten voor de verslaglegging in het taxatierapport
 • Definitiebepalingen voor de basis van de waarde
 • Bijzondere vereisten voor het taxatieproces en de informatieverzameling van taxaties ten behoeve van de fiscus
 • User’s guide en rekenregels ter validering van het rekenmodel
Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van het Taxatie Management Systeem?2015-09-30T09:58:10+02:00

De kosten van het Taxatie Management Systeem zijn gebaseerd op het aantal taxateurs per organisatie dat het systeem gaat gebruiken. Voor het gebruik van het Taxatie Management Systeem is een abonnementsvergoedingen verschuldigd. Afhankelijk van het aantal jaarlijks uitgevoerde taxaties, betaalt een organisatie in 2014 per taxateur een van de volgende abonnementsvergoedingen aan de leverancier van het TMS; Flux:

MKB organisaties EUR 620 per taxateur

Overige organisaties EUR 1.240 per taxateur

Daarnaast laten taxateurs hun assistenten vaak taxaties gedeeltelijk invullen. Een assistenten abonnement bedraagt de helft van een regulier abonnement.

Vanaf 2014 zal  naast de abonnementsvergoeding aan Flux een bijdrage worden verlangd voor het beheer van de Stichting TMI. Deze bedraagt voor een MKB taxateur EUR 175 en voor een standaard taxateur EUR 375.

Hoe onderscheidt het Taxatie Management Systeem zich van andere taxatiesystemen en standaards?2015-09-30T10:01:22+02:00

Het Taxatie Management Systeem is het eerste taxatiesysteem specifiek voor de commercieel vastgoedbranche. Gebruik van het Taxatie Management Systeem, met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© als inhoudelijke basis, maakt commercieelvastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Het belangrijkste verschil met bestaande tools is dat er checks and balances zijn tussen de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, het rekenmodel en het rapport. De meeste andere taxatiesystemen hebben uitsluitend een rekenmodel.

Daarnaast is het zo dat als een opdrachtgever de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© van toepassing verklaart, deze voor 90% exact weet wat de taxateur doet. De interpretatievrijheid van de taxateur wordt hiermee teruggebracht tot datgene wat uitsluitend des taxateurs is. Het systeem is hierdoor veel transparanter. Tot slot maakt de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© de bestaande standaards een stuk concreter, waardoor de richtlijn gebruiksvriendelijk is voor taxatieprofessionals.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te mogen maken van het Taxatie Management Systeem?2015-09-30T09:58:11+02:00

Alleen gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. Dit betekent dat zij als register-taxateur opgenomen moeten zijn in het register BV of BV sv van VastgoedCert of SCVM of geregistreerd staan als RICS Registered Valuer. Daarbij dient de taxateur onder een vorm van tuchtrecht te vallen door lidmaatschap van een brancheorganisatie. In de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© (pagina 9) staan de voorwaarden exact omschreven. Daarnaast moet elke taxateur die gebruik wil maken van het Taxatie Management Systeem een korte training volgen over het optimale gebruik en de inhoud van het systeem. De Taxatieacademie verzorgt de basiskennis over de ‘ins en outs’ van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem als geheel. Zodra een toekomstige gebruiker van het systeem zich heeft aangemeld kan diegene zich via de Taxatie Academie  inschrijven voor de basiscursus TMS.

Ten slotte dient de taxateur zich te verzekeren tegen:

1. Claims die voortvloeien uit beroepsfouten van een(Register-) Taxateur tot een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro per gebeurtenis.

2. De kosten van rechtsbijstand die voortkomen uit de hiervoor omschreven risico’s.

Indien het belang van de taxatie dit vereist kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer een afwijkend verzekerd bedrag overeenkomen. Desgewenst overlegt de taxateur bij de aanvaarding van een opdracht een door de verzekeraar afgegeven dekkingsverklaring aan de opdrachtgever.

Voor wie is het Taxatie Management Systeem bedoeld?2015-09-30T09:58:11+02:00

Het Taxatie Management Systeem is bestemd voor elke gekwalificeerde taxateur die hiermee wil werken en voldoet aan de voorwaarden die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem?2014-11-12T11:22:26+01:00

Het Taxatie Management Instituut draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking en het beheer van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem. Flux heeft het Taxatie Management Systeem ontwikkeld en gebouwd en is verantwoordelijk voor het gebruik van het systeem.

Wat houdt het Taxatie Management Systeem in?2015-09-30T10:01:34+02:00

Het Taxatie Management Systeem is een taxatiesysteem voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee RICS Red Book en IVS/IFRS proof. Een taxatie met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaard én onderbouwd is. Het systeem bevat twee elementen: een rekenmodel inclusief referentiedatabase en een modeltaxatierapport.

Welk VEX boekje gebruikt TMS?2015-09-30T10:01:44+02:00
 • TMI heeft met SDU een overeenkomst gesloten. De strekking van de overeenkomst is dat elke gebruiker van TMI een VEX abonnement neemt bij SDU. TMI is van mening dat zonder een abonnement en een bijbehorend boekje geen gebruik gemaakt kan worden van de VEX typologie in TMS.
 • Als u niet zeker bent welk VEX type u moet te gebruiken, kunt u in het boekje het juiste type opzoeken. Mocht u dan nog twijfelen, neemt u dan contact op met een collega taxateur, al dan niet via Yammer.
Waar kan ik eenmalig extra kosten invullen in de taxatie?2015-09-30T09:58:11+02:00

Eenmalig extra kosten en opbrengsten kunnen worden ingevuld onder het tabblad correcties

Er is een afwijking tussen markthuur bij tabblad ruimtes en tabblad contracten, hoe kan dit?2014-11-12T11:11:20+01:00
 • In de ruimte administratie wordt de markthuur ingevuld. Per ruimte wordt de IPD type vermeld. Bij het maken van de ruimte indeling kan rekening gehouden worden met afwijkende markthuren, bijvoorbeeld voor een ruimte op de begane grond en een ruimte op de eerste of wellicht zelfs de twintigste verdieping.
 • In de contract administratie wordt per IPD type de gemiddelde markthuur per IPD type uit de ruimte administratie vermeld. Doordat gebruik wordt gemaakt van een gemiddelde kan een afrondingsafwijking ontstaan. De getoonde gemiddelde markthuur kan in de contractadministratie worden overschreven.
Onder tabblad ruimtes worden m2 ingevuld, moet dit bij tabblad contracten opnieuw?2014-11-12T11:06:40+01:00
 • TMS maakt onderscheid naar een ruimte administratie en een contract administratie. Ter controle van de volledigheid van de huuropbrengsten worden de vierkante meters uit de ruimte administratie vergeleken met de contract administratie.
 • De vierkante meters worden in de ruimte administratie ingevoerd per ruimte type.
 • In de contract administratie worden de vierka