Kwaliteitscommissie TMI

Het Taxatie Management Instituut heeft tot doel commercieel vastgoed taxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Speerpunten hierbij zijn zowel de kwaliteit van taxaties als de competenties van de taxateurs. Het Taxatie Management Systeem is een door experts opgezet en gerealiseerd systeem waarin verschillende checks- and balances zijn ingebouwd en de taxateurs moeten door een opleiding tot Register-taxateur en een verplichte basistraining aan de gestelde kwaliteitscriteria te voldoen. Dit biedt weliswaar kwaliteit, maar nog niet de gewenste garantie op kwaliteit.

De visie van TMI is dat bij borging van kwaliteit hoort dat er sprake is van een regelmatige controle. Om hier invulling aan te geven is de TMI Kwaliteitscommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit TMI taxateurs. Binnen het bestuur fungeert R. Klotz als portefeuillehouder. De commissie zal regelmatig steekproefsgewijs geanonimiseerde TMI taxaties beoordelen op kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid voor zowel taxateurs als opdrachtgevers om een kwaliteitscontrole aan te vragen voor een specifieke taxatie. Het volledige kwaliteitscontrole protocol is beschikbaar aan de rechterzijde van deze pagina.

Kwaliteitscontrole aanvraagformulier

Kwaliteitscontrole aanvragen

Wilt u een kwaliteitscontrole aanvragen? Vul ons aanvraagformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Download pfd

pdfDownload hier het TMI Kwaliteitscommissie protocol