TMI voor betere taxaties

TMI is trots dat alle taxaties van haar deelnemers worden gecontroleerd. TMI doet deze controles achteraf met als doel om vastgoedtaxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. TMI is een keurmerk; TMI-taxaties zijn betrouwbaar en vakkundig.

Om die kwaliteit te borgen is in 2018 de TMI Kwaliteitstraat ontwikkeld en geïntroduceerd. Daarmee worden taxaties die niet aan de eisen voldoen gesignaleerd. Deze signalering heeft zowel een correctieve functie als een educatieve functie (de taxateur kan zijn vakbekwaamheid verbeteren).

Het is dus geen validatie vooraf, maar een educatiemiddel voor de taxateurs.