Cursusaanbod voor TMI taxateurs

Om de kwaliteit van de taxatierapporten gemaakt in het TMS te waarborgen is het volgen van training verplicht. Ook voor iedere aanvullende module geldt dat er eerst een training gevolgd moet worden. Alle TMI trainingen worden afgesloten met een toets.

Basistrainingen TMI

Doel van de cursus is vertrouwd raken met het Taxatiemanagement Systeem. Na afloop bent u in staat uw taxaties te verwerken in het TMS en uw taxaties conform de TCV te onderbouwen.

Voorafgaand aan de basiscursus moet u een entreetoets maken. Behaalt u een voldoende voor deze toets, dan kunt u deelnemen aan deze Basiscursus Taxatiemanagement Systeem. Behaalt u de toets niet, dan kunt u eerst de tweedaagse DCF Training volgen.

Het programma beslaat 2 dagen, ofwel 4 dagdelen en vindt plaats in Nieuwegein. Na een theoretische inleiding waarin wordt uitgelegd waarom het Taxatiemanagement Systeem ontstaan is, een uitleg van de norm, het model en het rapport zal men grotendeels praktisch bezig zijn. Casussen worden zelf in het Taxatiemanagement Systeem geplaatst en aan de hand van de problemen die men daar tegenkomt, zullen docenten de werking van het model uitleggen. De cursus wordt afgesloten met een toets.

Deze cursus is alleen voor cursisten die zich hebben aangemeld bij TMI en aan de voorwaarden voldoen welke zijn opgenomen in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed om het Taxatie Management Systeem te gaan gebruiken.

Punten NRVT: 7 PE studie uren Kamer BV & LV
Punten NVM: 14 PE studie uren Business
Prijs: € 795,00

Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

Specifiek voor TMI taxateurs die nog weinig ervaring hebben met TMS. In één dag wordt uw kennis van het TMS opgefrist met als doel dat u na afloop weer in staat bent uw taxaties correct te verwerken in het TMS en uw taxaties conform TCV kan onderbouwen.

Deze cursus is voor cursisten die weinig ervaring in TMS hebben en bijgeschoold willen worden.

Punten NRVT: Alleen geldig voor de vrije ruimte (maximaal 5 studie uren)
Punten NVM: 7 PE studie uren Business

Prijs: € 400,00


Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

Deze training is bedoeld voor taxateurs die behoefte hebben aan nadere bijscholing op het gebied van methodieken, invloed van de verschillende parameters op de taxatie en de consistentie en onderlinge verhoudingen tussen de verschillende parameters. Deze training is specifiek bedoeld als voorbereiding op de TMI Basistoets en wordt dan ook afgesloten met deze toets.

Deze cursus is beschikbaar voor alle TMI taxateurs.

Punten: NVM leden krijgen 6 Business PE studie uren voor deze cursus.
Prijs: € 425,00

Voor de TMI Basistoets heeft TMI toetsen laten ontwikkelen waarin op de volgende onderdelen getoetst wordt:

  • Onderdeel 1: enkele vragen inzake de methodieken discounted cash flow en BAR/NAR; doorziet u de gebruikte methoden.
  • Onderdeel 2: vragen inzake de invoer in het TMI systeem; heeft u begrip wat de bedoeling is van uw invoer en kunt u uitleg geven op de gevolgen van uw invoer op uw taxatie
  • Onderdeel 3: de praktijk; enkele situaties uit de taxatiepraktijk worden aan u voorgelegd; de vraagstelling is erop gericht of u deze kunt vertalen naar hoe u deze situaties zou aanpakken in het TMI systeem
  • Onderdeel 4: het resultaat; u krijgt enkele vragen voorgelegd aan de hand van de output van het systeem, ofwel heeft u inzicht in waar de rapportages / waardering op is gestoeld en kunt u hier een passende uitleg over geven

Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

Doel van de cursus is inzicht krijgen in de context van het Taxatie Management Systeem van TMI. U raakt vertrouwd met het gebruik van het Taxatie  Management Systeem. Na afloop bent u in staat:

  • Het overgrote deel van invoer van een TMI taxatie zelfstandig in te voeren in het software programma
  • Het taxatieproces van concept tot archivering te doorlopen
  • Complete taxaties in hoofdlijnen te beoordelen / te begrijpen. Dit voor zowel BAR/NAR als DCF taxatie zoals beschikbaar in TMI.

Deze cursus is alleen voor assistenten van taxateurs die bekend zijn als TMS gebruiker bij TMI. Via het TMS moet de taxateur eerst de assistent-gegevens hebben opgegeven! Na afronding van de cursus zal de assistent het Taxatie Management Systeem als assistent kunnen gebruiken. Het is voor een assistent niet mogelijk zelf taxaties uit te brengen vanuit het TMS.

Prijs: € 275,00


Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

Moduletrainingen TMI

Voor gebruikers van TMS om vertrouwd te raken met de woningcomplex module van het TMS. Na afloop bent u in staat uw taxaties betreffende uw woningmarktportefeuille te verwerken in TMS.

Het programma beslaat 1 dag, ofwel 2 dagdelen is een combinatie van theorie en praktijk en vindt plaats in Nieuwegein. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld: WON-model, NEN2580: GBO, woningwaarderingsstelsel, schaarste gebieden, huurcommissie, verhuurdersheffing, woningwet, marktanalyse, sociale woningbouw versus commerciële huur. Aan de hand van casussen wordt uitgelegd hoe u uw woningmarktportefeuille het handigst kan verwerken in het TMS. Casussen worden zelf in het TMS geplaatst en aan de hand van de problemen die men daar tegenkomt, zal de docent de werking van het model uitleggen. U sluit de dag af met een examen. Dit houdt in dat u 1 casus verwerkt in TMS en deze inlevert. U krijgt hiervoor een uur de tijd.

Deze cursus is alleen voor TMI taxateurs die de Basiscursus TMS gevolgd hebben en beschikken over een standaard TMS abonnement.

Punten NRVT: 7 PE studie uren Kamer BV.
Punten NVM: 7 PE studie uren Business

Prijs: € 400,00


Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

Voor gebruikers van TMS om vertrouwd te raken met de residuele grondwaarde module van het TMS. Na afloop bent u in staat tot het berekenen en rapporteren van een residuele grondwaarde in TMS

Door middel van casussen leert u residuele grondwaarde berekenen voor een taxatie van (her)ontwikkeling, bijvoorbeeld als scenario analyse van een leegstand kantoorpand, of taxatie van een geplande ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen.Na afloop bent u in staat een scenario voor (her)ontwikkeling van een stuk grond te berekenen, een rapportage van een Residuele grondwaarde te maken en een marktvisie te ontwikkelen.U sluit de dag af met een toets.

Deze cursus is alleen voor gevorderde TMI taxateurs die de Basiscursus TMS gevolgd hebben en beschikken over een standaard TMS abonnement.

Punten NRVT: 7 PE studie uren Kamer BV.
Punten NVM: 7 PE studie uren Business

Prijs: € 600,00


Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.

De module is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken.
Daarnaast rekent het model een scenario uit onder markthuur. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarden de markt weerspiegelt. De training wordt afgesloten met een examen waarin de kennis van de markt voor exploitatie gebonden vastgoed wordt getoetst.

Deze cursus is alleen voor gevorderde TMI taxateurs die de Basiscursus TMS gevolgd hebben en beschikken over een standaard TMS abonnement.

Punten NRVT: 7 PE studie uren Kamer BV.
Punten NVM: 7 PE studie uren Business

Prijs: € 400,00


 Overzicht trainingenEr zijn momenteel geen toekomstige events.