Over TMI

TMI stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector door reële waarderingen te bevorderen. Kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie staan hierbij centraal. TMI zet met de TCV de kwaliteitsstandaard voor de branche, de missie is om alle taxateurs in Nederland hieraan te laten voldoen.

TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. Taxateurs gebruiken het TMS omdat ze het willen, niet omdat het verplicht is. TMI taxateurs nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan hun kennis en kunde en creëren hiermee een taxatieplatform. TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie, controle en debat. TMI beheert de data, het systeem en de richtlijn.

TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen. Strategie is om zowel taxateurs als stakeholders hiervan te doordringen. TMI is de gesprekspartner van alle taxateurs, financiers, toezichthouders en overheden.

Doelgroep TMI

TMI richt zich op alle gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem willen werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoedsector. Taxaties die gemaakt zijn met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én onderbouwd is.

Ontstaan TMI

Tot voor kort werkten taxateurs in de commercieel vastgoedbranche vanuit verschillende normen/standaards en rekenmodellen. Er was geen uniforme richtlijn voor taxaties van commercieel vastgoed. Het kwaliteitsniveau van de uitgebrachte taxatierapporten was hierdoor erg wisselend. Vanuit de markt (overheid, vastgoedfinanciers, beleggers enz.) klonk de roep om een kwaliteitsslag op dit gebied. Daarom hebben NVM Business en fluX in nauwe samenwerking met taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Taxatie Management Systeem, met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed als inhoudelijke basis. Een richtlijn die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen zoals IVS.

Om de richtlijn en het systeem toegankelijk te maken voor de gehele branche zijn deze ondergebracht bij het onafhankelijke Taxatie Management Instituut. Op deze manier blijft het systeem een initiatief van de markt en kunnen relevante opdrachtgevers en gebruikers, net als bij de totstandkoming van het systeem, actief deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling. Het Taxatie Management Instituut biedt een platform voor kennisuitwisseling en vakinhoudelijke ontwikkeling voor taxatieprofessionals.