– PERSBERICHT –

Onterechte waarschuwing tegen innovatief model woningtaxaties

”Wij valideren niet het proces, maar controleren het resultaat.”

Amsterdam, 30 september – “De waarschuwing van het NRVT tegen het innovatieve model voor woningtaxaties van fluX is onterecht en voorbarig.” Dit zegt TMI-voorzitter René Klotz in een reactie op de recente nieuwsbrief van het NRVT. “Volgens het NRVT is een taxateur er zelf verantwoordelijk voor dat het model dat hij gebruikt aan de NRVT regels voldoet. Het model dat fluX nu ontwikkelt op basis van het Programma van Eisen van het TMI volgt de standaard in de markt voor commerciële taxaties en voldoet uiteraard aan NRVT regelgeving. Het NRVT had er verstandig aan gedaan pas een oordeel te vellen na de introductie in oktober.”

Het nieuwe model wordt ontwikkeld voor woningtaxateurs die de kwaliteit van woningtaxaties willen verbeteren. De belangstelling hiervoor is groot, inmiddels hebben honderden taxateurs zich aangemeld voor de introductiecursus. Het nieuwe model is nu extra van belang omdat taxateurs extra vraag naar taxatierapporten zullen krijgen doordat de European banking Authority (EBA) het gebruik van modelmatige woningwaarderingen heeft afgekeurd. Ook heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 22 september 2020 opnieuw haar bezorgdheid uitgesproken over de betrouwbaarheid en objectiviteit van woningtaxaties.

Het nieuwe taxatiemodel is gebruiksvriendelijk, zorgt voor een vlot proces en een snelle overdracht van gegevens aan de banken. Het vergroot de de objectiviteit en de betrouwbaarheid van het resultaat. Het kan gebruikt worden door alle woningtaxateurs, onafhankelijk van welke branchevereniging zij lid zijn, nadat zij de introductiecursus hebben gevolgd en zijn geslaagd voor de toets.

René Klotz: “Wij valideren niet het proces, maar controleren het resultaat. Daarmee garanderen wij de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De taxateur is bij ons leidend en voert alleen informatie in die hij relevant vindt. Daarbij gebruikt hij ten minste drie referenties. Een tweede taxateur die thuis is in de regio voert een plausibiliteitstoets uit. Bij iedere taxatie controleren wij onder meer of deze binnen de bandbreedte van een modelwaardering valt. Afwijkingen worden handmatig anoniem gecontroleerd en via onze kwaliteitsstraat voeren wij steekproefsgewijs controles uit.

Daarmee hebben wij een sluitend systeem, dat gebruiksvriendelijk is en staat voor een betrouwbaar en objectief resultaat. Wij zijn ervan overtuigd dat banken hiermee hun voordeel zullen doen. Vooralsnog zeggen wij dat het model gebruikt kan worden voor alle types woningtaxaties en alle woningtypes, maar niet voor NHG hypotheken. Het NHG verlangt nu nog validatie, maar of dat zo blijft is natuurlijk maar de vraag.”

Over het TMI

Het TMI is een onafhankelijke stichting die als enig doel heeft de kwaliteit van taxaties en taxateurs te bevorderen. Het TMI werkt hiertoe samen met alle personen en organisaties die aan dit doel willen bijdragen, waaronder het NRVT. Het TMI heeft zich aanvankelijk gericht op taxaties commercieel vastgoed. Nu richt het TMI zich ook op de verbetering van de kwaliteit van woningtaxaties.

———————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:

Voor meer informatie:
Stichting Taxatie Management Instituut | TMI

Email: info@taxatiemanagementinstituut.nl
Tel.: +31 85 1301277
www: www.taxatiemanagementinstituut.nl