Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, mede in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, het voornemen om de opdracht voor de renovatie van het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch te gunnen aan Dura Vermeer/CroonWolterDros. Door een herindeling van het huidige kantorendeel en nieuwe bouwkundige en installatietechnische elementen, wordt het gebouw geschikt gemaakt voor de toekomst en voor de huisvesting van meerdere Justitieorganisaties. De definitieve opdrachtverstrekking vindt naar verwachting half januari 2020 plaats.

: Rijksvastgoed