PERSBERICHT TMI

Aanlevering taxaties sneller en efficiënter

TMI Taxateurs als eerste klaar voor SBR

Amsterdam, 15 januari 2019 – Taxateurs commercieel vastgoed die zijn aangesloten bij het Taxatie Management Instituut (TMI) kunnen als eerste data uitwisselen met banken via SBR (Standard Business Reporting). Zij kunnen taxaties met één druk op de knop versturen naar de financiële instellingen die het SBR Banken initiatief ondersteunen. De recente aanpassing aan het Taxatie Management Systeem (TMS) door softwarehuis fluX maakt dit mogelijk. Dit bespaart de taxateurs honderden Euro’s en veel tijd, doordat zij geen PKI Overheid certificaat nodig hebben dat de banken verplicht stellen en ook geen additionele software hoeven te laten installeren.

TMI taxateurs kunnen op dit moment alleen data aanleveren. In de toekomst zullen zij via SBR ook de beschikking krijgen over de relevante gegevens voor het maken van een taxatie. De tijdrovende taak van het verzamelen, structureren, beoordelen en het invoeren in het TMS behoort dan tot het verleden. De TMI taxateurs kunnen zich dan richten op de essentie van het taxatievak, namelijk de waardering van het vastgoed en het verstrekken van een passend advies. Ook kunnen zij dan eenduidig, beter, slimmer en sneller gegevens uitwisselen met beleggers, beheerders, banken en andere taxateurs.

René Klotz, voorzitter TMI: “Met deze stap krijgen de taxateurs die zijn aan gesloten bij het TMI opnieuw een voorsprong en blijven zij relevant voor grote opdrachtgevers en financiële instellingen. Zij kunnen de concurrentie aan met internationale spelers. De kracht om te innoveren zit in Nederland duidelijk bij de lokale kantoren, die samen optrekken. Individueel zouden veel van deze kantoren niet in staat zijn geweest deze stap te zetten. Onder de vlag van het TMI kan dat wel. Nu wij klaar zijn voor de toekomst, vragen wij wel aan andere partijen ons voorbeeld te volgen. Ook de banken moeten nu de data gaan aanleveren, die taxateurs nodig hebben om het taxatieproces efficiënter te laten verlopen. De bal ligt nu bij de financiële instellingen.” SBR Banken is onderdeel van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. Het FRC is verantwoordelijk voor de technische infrastructuur waarmee financiële rapportages van ondernemingen gestandaardiseerd naar de banken worden verstuurd. Het FRC definieert en beheert daarnaast de gezamenlijke verzameling van gegevens (ofwel de taxonomie) die SBR Banken mogelijk maakt. Het Financiële Rapportages Coöperatief bestaat uit het bestuur, het dagelijks bestuur en het kernteam.

Over het Taxatie Management Instituut (TMI)

Het Taxatie Management Instituut TMI is een onafhankelijke stichting die het zelfreinigend vermogen van de sector wil vergroten door te zorgen voor betere taxaties en betere taxateurs. TMI biedt sinds 18 november 2011 een innovatief web based Taxatie Management Systeem aan voor taxaties commercieel vastgoed. Dit systeem borgt de kwaliteit in het taxatieproces en in de gehanteerde rekenmethodieken. Het instituut stelt eisen aan de taxateurs bij toelating, bevordert de kwaliteit van de taxateurs en houdt doorlopend toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde taxaties. Met bijna 400 in commercieel vastgoed gespecialiseerde taxateurs, die meer dan 50.000 taxaties in het Taxatie Management Systeem hebben uitgevoerd, is TMI de grootste kwaliteit bevorderende organisatie in de branche. Als onafhankelijke stichting verwelkomt TMI iedere taxateur die bij het NRVT staat ingeschreven, van welke branche- of beroepsorganisatie dan ook, die zich wil inzetten voor kwaliteit en zich daarop wil laten toetsen.

Voor meer informatie

Contactgegevens:
Stichting Taxatie Management Instituut TMI
Krijn Taconiskade 282
1087 HW AMSTERDAM
E: info@taxatiemanagementinstituut.nl
T: +31 85 1301277
I: www.taxatiemanagementinstituut.nl