TMI Nieuwsbrief mei 2018

Bestuurswisseling

René Craemer

Per 1 januari 2018 heeft Jeffrey Maarsman het bestuur verlaten. Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat wij René Craemer bereid hebben gevonden deel uit te willen maken van ons bestuur.  René Craemer was 30 jaar verbonden aan het Openbaar Ministerie, onder meer als plv. Hoofdofficier Amsterdam, Hoofdofficier Den Bosch en Hoofdofficier van het Functioneel Parket. Vanaf 2019 is hij actief als zelfstandig adviseur inzake governance, integriteitsmanagement en fraudebestrijding. Hij coördineerde van 2009 t/m 2015 het Integriteitsoverleg Vastgoedmarkt (IOV). Hij is bestuurslid van de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO).

TMI Logo vernieuwd

Oplettende gebruikers is het wellicht al opgevallen. Want sinds 1 april 2018 is het TMI logo gewijzigd. Aan het logo is een “Blauw Vinkje” toegevoegd, waarmee we de kwaliteit nog meer willen benadrukken.

TMI introduceert binnenkort Kwaliteitscontrole Systeem

Binnenkort introduceert TMI een automatische kwaliteitscontrole systeem welke alle taxaties controleert. Doelstelling van deze geautomatiseerde controle is om de kwaliteit van de taxaties te verbeteren en u als taxateur te behoeden voor het maken van fouten. Voordat het systeem definitief in gebruik zal worden genomen zullen wij u nader informeren over de procedure en werkwijze.

Kwaliteitstraat en onafhankelijkheid

Bij het initiëren van het Kwaliteitscontrole Systeem werd duidelijk dat het voor veel stakeholders (banken, beleggers , toezichthouders etc.) van wezenlijk belang is dat TMI een onafhankelijke stichting is. Zoals ook bij de oprichting de intentie was. Om deze onafhankelijkheid te borgen hebben we besloten de statuten van TMI te wijzigen waardoor de onafhankelijkheid van TMI is gewaarborgd.

Structuur en verhuizing TMI

De NVM heeft in 2017 een stevige reorganisatie doorgemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft TMI kritisch gekeken naar welke (ondersteunende) diensten er vanuit de NVM nodig zijn en welke niet. Na jarenlang innig – met de NVM – te hebben samengewerkt heeft het bestuur van TMI besloten om per 1 januari 2018 de ondersteuning vanuit de NVM te beëindigen. Wij zijn de medewerkers van NVM zeer erkentelijk voor de jarenlange goede inzet voor TMI.

Per 1 januari is TMI verhuisd naar het kantoor van fluX in Amsterdam. fluX is de leverancier van het VMS 2.0. Op deze wijze kunnen TMI leden optimaal profiteren van o.a. de aanwezige helpdesk expertise en diensten van fluX.

Nieuw adres Taxatie Management Instituut TMI

Contactgegevens:
Stichting Taxatie Management Instituut TMI
Krijn Taconiskade 282
1087 HW AMSTERDAM
E: info@taxatiemanagementinstituut.nl
T: +31 85 1301277
I: www.taxatiemanagementinstituut.nl