Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen van TMI. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Er zijn behoorlijk veel ontwikkelingen geweest. In deze nieuwsbrief willen wij u graag hierin meenemen. En natuurlijk staat ons jaarlijkse TMI-event weer voor de deur. We hebben een leuk en interessant programma voor u samengesteld en we hopen u dan ook te kunnen verwelkomen op woensdag 18 september a.s. in Zeist. Het thema voor deze TMI-middag is ‘Kwaliteit’.

Kwaliteitstraat & Kwaliteitscontrole

Inmiddels worden alle TMI-taxaties automatisch gecontroleerd. Het gaat hierbij om taxaties die zowel door de uitvoerend als controlerend taxateur zijn goedgekeurd. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 10.000 taxaties door de kwaliteitstraat gaan.

Het streven van TMI voor 2019 is dat 10% van deze taxaties daadwerkelijk door TMI controleurs handmatig worden gecontroleerd. De selectiecriteria voor een handmatige controle is steekproefsgewijs en op basis van mogelijke afwijkende ingevoerde parameters. Tot op heden zijn er ruim 400 TMI-taxaties door TMI controleurs beoordeeld.

Via de website van TMI is het mogelijk voor een opdrachtgever of een belanghebbende een kwaliteitscontrole aan te vragen. Van deze mogelijkheid is het afgelopen jaar een aantal malen gebruik gemaakt.

Signalering Kwaliteitscontrole

Naar aanleiding van de uitgevoerde controles signaleert TMI dat de volgende rapport items om extra aandacht vragen.

  • Verschil tussen algemene en bijzondere uitgangspunten
  • Uitleg en onderbouwing bij gekozen parameters
  • Uitleg en onderbouwing bij gekozen referenties of gebrek aan referenties
  • Het niet gebruiken van een complete TMI rapportage

Tijdens het TMI Event zal Bart Huijts in zijn workshop hier nader op ingaan.

Wonen

Ook voor de wonen taxateurs zijn er ontwikkelingen te noemen. Bij taxaties van woonobjecten zie je een splitsing tussen het gebruik van het financieringsmodel voor woonruimte en modelwaarden.

Het gebruik van modelwaarden groeit en dat is reden tot zorg. Langzaam wordt steeds duidelijker bij diverse stakeholders dat modelwaarden beperkingen kennen en daardoor een (groot) risico vormen voor consumenten en geldverstrekkers, maar ook voor de financiële stabiliteit van ons land. Er zijn op dit moment geen eisen voor modelwaarden.

TMI werkt daarom aan voorwaarden waaraan modellen moeten voldoen. Daarnaast heeft fluX gewerkt aan een nieuw product: een gecorrigeerde modelwaarde. Dit is een woningwaarderapport waarbij mens en machine (taxateur en model) samenwerken. Op het moment draait een pilot. Aan de hand van de bevindingen uit de pilot worden aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Deze gecorrigeerde modelwaarde voldoet aan de normen die TMI heeft gesteld en dit zal een nieuw, gecertificeerd wonen product zijn.

De gecorrigeerde modelwaarde zal als advies en als taxatie product beschikbaar komen. Het taxatie product voldoet aan de eisen van NRVT en EVS.

Deelnameovereenkomst en TMI-TCV

TMI heeft recent haar deelnameovereenkomst en de TMI-TCV op een aantal punten geüpdate. U kunt de aangepast deelnameovereenkomst inclusief bijlagen hier downloaden en inzien. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier downloaden.

We hebben de TMI-TCV ook op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen in de norm zijn uitbreidingen / aanpassingen om beter aan te sluiten bij de NRVT, download hier de aangepaste TMI-TCV

Acceptatie aangepaste deelnameovereenkomst

fluX introduceert in Q3-2019 VMS 3.0. Na deze nieuwe release zullen alle TMI gebruikers gevraagd worden (zodra u inlogt) om de geüpdatet deelnameovereenkomst te accepteren. Na acceptatie van de overeenkomst kunt u de applicatie gewoon weer gebruiken. Meer info over fluX VMS 3.0.

Aanmelden TMI-event

Woensdag 18 september organiseren wij weer ons jaarlijkse TMI-event. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met een 4-tal workshops, u bent vanaf 14:00 uur welkom. Meer informatie en aanmelden kan via de website van TMI.

Programma

  • TMI voor de woningtaxateur door Bas Botman & Zwany van Brussel;
  • TMI kwaliteitscontrole door Bart Huijts;
  • TMI en SBR door Geertjan van Groenesteijn;
  • Bouwkosten van verduurzaming en het effect op de waarde van vastgoed door Sander Koëter.
Aanmelden en meer info TMI Event 2019

Locatie TMI Event

Het TMI Event zal dit jaar worden gehouden in het Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
Tel: 0343 492492