TERUGBLIK OP 2019

——–

Zo tegen het einde van het jaar is een goed moment om terug te blikken op alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar binnen TMI.

COMMERCIEEL VASTGOED

Kwaliteitstraat en kwaliteitscontrole

In een vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat alle TMI taxaties voor commercieel vastgoed automatisch worden gecontroleerd. Dit jaar hebben we daarbij nadrukkelijk ingezet op de handmatige controle door de TMI-controleur. Er zijn het afgelopen jaar ca 10.000 TMI taxaties automatisch gecontroleerd en ca 900 handmatig. Een aantal taxateurs is door deze controles extra scholing gaan volgen. Uiteindelijk leidt dit tot kwaliteitsverbetering van de taxaties en de taxateurs.

WONEN

Gecorrigeerde modelwaarde

Eerder is door ons aangegeven dat er bij geldverstrekkers een toename is in het gebruik van modellen voor de financiering van woonruimte. Aangezien nergens geregeld is waaraan dergelijke modellen moeten voldoen, heeft TMI de uitgangspunten voor modellen vastgesteld. Begin volgend jaar zullen de normen voor modellen op de website van TMI te vinden zijn.

Naast TMI zien gelukkig steeds meer partijen dat modellen hun beperkingen kennen. Het verstrekken van financieringen alleen op basis van een model vormt een groot risico voor consument, geldverstrekker en daarmee ook voor de financiële stabiliteit van ons land. fluX heeft daarom een nieuw product ontwikkeld: de gecorrigeerde modelwaarde. Dit product voldoet aan de door TMI vastgestelde normen. Op dit moment verkeert dit taxatieproduct nog in de testfase.

Wel heeft TMI dit product onder de aandacht gebracht door artikelen en columns in vak- gerelateerde bladen en media op te nemen. In een aantal vakbladen is hier uitgebreid aandacht aan besteed, dit is in een eerder bericht met de TMI-geregistreerden gedeeld.

De brancheorganisaties en taxateurs zullen een belangrijke rol spelen bij het vervolgtraject.

Lees hier het artikel in Vastgoedmarkt
Lees hier het artikel in Vastgoed Actueel
Lees hier het artikel in PropertyNL

TMI EVENT 2019

Op woensdag 18 september was het jaarlijkse TMI-event. Het hoofdthema van deze dag was “Kwaliteit”. Er konden verschillende interessante workshops worden gevolgd en deze werden dan ook goed bezocht. De dag in Zeist werd afgesloten met een gezellige en drukbezochte netwerkborrel.

TOT SLOT

Het bestuur en de medewerkers van TMI wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.