TMI Opleidingen

Van taxateurs die zich aansluiten bij TMI wordt een basisniveau taxatiekennis commercieel vastgoed verwacht. TMI heeft als doel de TMI taxateur vervolgens in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen. TMI verzorgt hiervoor de basiskennis over de ‘ins en outs’ van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem als geheel. Om de kwaliteit van de taxatierapporten gemaakt in het TMS te waarborgen is het volgen van een entreetoets en basistraining TMS verplicht. Alleen goed opgeleide en gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem.

Naast de basiscursus verzorgt de TMI de verplichte cursussen voor de aanvullende taxatiemodellen. Deze cursussen bestaan uit onderwijs in gebruik van de module aangevuld met taxatietheorie gericht op het betreffende onderwerp van de module. Ook modulecursussen worden afgesloten met een eindtoets.

Inschrijven Basiscursus TMS

Nadat u zich als potentiële gebruiker van het systeem heeft geregistreerd, schrijft u zich in voor de verplichte basiscursus. De cursus wordt gegeven door toonaangevende docenten uit de branche. In deze cursus raakt u vertrouwd met het TMS en na afloop bent u in staat  uw taxaties te verwerken in het TMS en uw taxaties goed te onderbouwen. Na een theoretische inleiding waarin wordt uitgelegd waarom het TMS ontstaan is, een uitleg van de norm, het model en het rapport zal men grotendeels praktisch bezig zijn. Casussen worden zelf in het TMS geplaatst en aan de hand van de problemen die men daar tegenkomt, zullen docenten de werking van het model uitleggen.

Inschrijven

U kunt zich voor onze trainingen hier inschrijven

Voorafgaand aan de basiscursus is per 1 maart 2014 een entreetoets ingesteld. Hierin wordt getoetst of de taxateur over voldoende kennis van met name de DCF methode beschikt.
Inschrijven