Bij de overhandiging van het onderzoeksrapport ‘Grond in Beweging’ op 6 maart gaf staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het initiatief te steunen om nieuwe combinaties van grondgebruik uit te proberen. Knops is bereid om rijksgronden daarvoor beschikbaar te stellen. Dit past geheel binnen zijn beleid om rijksgronden in te zetten voor innovatief en meervoudig grondgebruik en daarmee voor maatschappelijk rendement.

: Rijksvastgoed