Op 27 september is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ te onderzoeken. Met het programma kan door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente een leer-, werk- en woonomgeving voor kwetsbare jongeren worden gerealiseerd. Door de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan maatschappelijke initiatieven in gemeenten.

: Rijksvastgoed