– PERSBERICHT –

Reactie TMI op kamerbrief Hoekstra over consultatiedocument EBA

Gecorrigeerde modelwaarde beste van twee werelden

Amsterdam, 6 november 2019 – “TMI biedt het  Ministerie van Financiën met de gecorrigeerde modelwaarde een innovatieve uitweg uit het dilemma ‘traditioneel’ of ‘modelmatig’ waarderen.” Dit zegt Zwany van Brussel, bestuurslid TMI naar aanleiding van de recente kamerbrief waarin minister Hoekstra antwoord geeft op de vragen die de  Europese Bankenautoriteit (EBA) stelde. “De minister constateert terecht dat er risico’s kleven aan modelmatige waarderingen. Een door TMI gecertificeerde taxateurs gecorrigeerde modelwaarde neemt die risico’s weg. Deze oplossing verenigt het beste van twee werelden”.

Hoekstra schrijft dathet van essentieel belang is om een ​​hoogwaardige waardering van het onroerend goed te garanderen” Volgens Hoekstra zou je dan niet bij de taxateur moeten zijn, die volgens een DNB rapport de neiging zou hebben tot overwaarderen. Anderzijds zouden modelmatige waarderingen risicovol zijn en mogen daarom alleen worden gebruikt waneer de LTV (loan to value) onder de 90% zit. De minister voegt daar aan toe: “Wanneer een AVM in een individueel geval onvoldoende betrouwbaar is, mag de waardering niet worden gebruikt.” Volgens TMI is de betrouwbaarheid van alle modelmatige waarderingen daarvoor onvoldoende. Dat impliceert dat ze in geen enkel geval voor woningfinanciering zouden mogen worden gebruikt.

Modelmatige waarderingen worden geaccepteerd als deze (achteraf gezien) in 85% van de gevallen maximaal 20% blijken af te wijken van de transactieprijs. In simpel Nederlands: 15% van de modelwaarderingen mag gewoon méér dan 20% afwijken. Die marges zijn volgens TMI onacceptabel.

Zwany van Brussel: De consument kan tegen deze onacceptabele risico’s worden beschermd als gecertificeerde taxateurs, die de beperkingen van modelwaardes kennen, hun vakkennis en hun kennis van de lokale markt gebruiken om een modelwaarde te corrigeren. Dat is de gecorrigeerde modelwaarde, waarvoor wij pleiten. TMI heeft normen opgesteld waaraan modelwaardes én taxateurs moeten voldoen, willen zij `TMI gecertificeerd worden.

Bestuurslid René Craemer, verantwoordelijk voor de TMI kwaliteitscontrole: “TMI controleert de gecorrigeerde modelwaardes die taxateurs vaststellen. Deze controles zijn ingebouwd in het te gebruiken model. Daarnaast wordt 20% van de gecorrigeerde modelwaardes steekproefsgewijs gecontroleerd door daarvoor opgeleide taxateurs. Om de gecorrigeerde modelwaarde te mogen gebruiken dienen woningtaxateurs te zijn aangesloten bij het TMI en instructiecursus te hebben gevolgd.”

———————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet ter publicatie:

Voor meer informatie:
Glenn Bosch, Stichting Taxatie Management Instituut | TMI

Email: info@taxatiemanagementinstituut.nl
Tel.: +31 85 1301277
www: www.taxatiemanagementinstituut.nl