Vorige zomer stemde het Kabinet in met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP): een gebiedsgerichte aanpak om met het rijksvastgoed kabinetsdoelen zoals woningbouw, arbeidsparticipatie en duurzaamheid te ondersteunen. Staatssecretaris Knops informeert vandaag de Tweede Kamer over de voortgang van de lopende ROP-projecten en de stappen die het Rijksvastgoedbedrijf het afgelopen jaar met de samenwerkingspartners heeft gezet. Ook kondigt hij de routekaart voor verduurzaming van de kantorenportefeuille aan.

: Rijksvastgoed