Doel TMS

Een taxatie die gemaakt is door een TMI taxateur biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem van fluX maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche om te werken vanuit dezelfde uitgangspunten.

Hoe werkt TMS?

Iedere geregistreerde gebruiker krijgt een eigen inlognaam en toegangscode en kan op het systeem inloggen en daar zijn taxaties uitvoeren. De taxatie blijft digitaal geregistreerd en kan als pdf of geprint aan de opdrachtgever verstuurd worden. Ook kan de taxateur opdrachtgevers of medegebruikers digitaal toegang verlenen. Op deze manier kan de opdrachtgever meerdere taxaties die voor hem gemaakt zijn, vergelijken.

Wat houdt TMS in?

Het Taxatie Management Systeem is een taxatiesysteem welke ontwikkeld is door fluX. Het is bedoeld voor taxatieprofessionals in de commercieel vastgoedbranche. Het systeem vormt de praktische uitwerking van de TMI Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. Taxaties die correct uitgevoerd worden in TMS voldoen derhalve aan de TCV. Het TMS bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Rekenmodule

De rekenmodule voorziet in de waardebepaling van commercieel vastgoed inclusief onderbouwing. Bij NVM taxateurs wordt het systeem gekoppeld aan de NVM referentiedatabase. Voor alle andere taxateurs kan het systeem gekoppeld worden aan de kantoorspecifieke referentiedatabase.

Taxatiemodellen

Commercieel vastgoed is divers

Nadat u succesvol het verplichte educatietraject heeft afgerond krijgt u als TMI taxateurs toegang tot het commercieel taxatiemodel. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging. Om TMI taxateurs de mogelijkheid te geven tot verdere specialisatie zijn er meerdere aanvullende taxatiemodellen  beschikbaar.
TMI maakt gebruik van door fluX ontwikkelde taxatiemodellen en applicatie.

Commercieel vastgoed taxaties

Dit betreft de basis commercieel vastgoed module. Middels deze module, die beschikbaar is voor iedere TMI taxateurs, kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie als een beleggingssituatie.

 

Wooncomplex taxaties

Deze module maakt het mogelijk voor woningcomplexen om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie scenario uitgewerkt.

Residuele grondwaarde taxaties

De nieuwe ontwikkelingsmodule behelst de berekening van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling, bijvoorbeeld als scenario analyse van een leegstaand kantoor pand, of taxatie van een geplande ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Exploitatie gebonden taxaties

Deze nieuwe module is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. Daarnaast rekent het model een scenario uit onder markthuur. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarden de markt weerspiegelt.

Kostenoverzicht

Kies een abonnement wat bij u past

Aan aansluiting bij TMI zijn twee jaarlijkse kosten verbonden. De bijdrage aan Stichting TMI en de licentiekosten van het fluX VMS:

TMI hanteert één tarief van € 375,00.

TMI maakt gebruikt van de de software fluX. Zij bieden meerdere abonnementsvormen waarvan een volledig overzicht beschikbaar is op de website van fluX. De verschillende abonnementsvormen betreffen Pro of de SBR Connect licentie met en aanvullende functionaliteiten.

Daarnaast zijn er eenmalige kosten (€ 795,- ex. BTW) verbonden aan de verplichte basiscursus en kosten voor de entreetoets (€ 75,- ex. BTW).

Overzicht jaarlijkse basiskosten

Kosten TMI Licentie kosten fluX 2021
Pro licentie (licentie via fluX) € 375,- € 1.425,-
SBR Connect (licentie via fluX) € 375,- € 1.950,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW

Kosten aanvullende TMI modules

Naast de TMI basis module commercieel vastgoed zijn er meerdere aanvullende modules beschikbaar voor de vele uiteenlopende vormen van vastgoed. Aan gebruik van deze modules kunnen aanvullende kosten en voorwaarden gekoppeld zijn. Deze staan in naastgelegen tabel vermeld. Voor alle aanvullende modules geldt dat zij alleen beschikbaar zijn voor TMI taxateurs met een standaard basisabonnement.

Overzicht kosten aanvullende TMI modules

Kosten jaarlijks abonnement Training via mentorschap
Woningcomplex module (WON) € 0,- Ja
Residueel grondwaarde module (ONT) € 0,- Ja
Exploitatie gebonden module € 0,- Ja
 
Nu aanmelden

Aanmelden voor een aanvullende TMI module via TMS

Interesse in een van de aanvullende TMI modules en u voldoet aan de gestelde voorwaarden? Ga naar uw persoonlijke TMS pagina en meldt u aan voor de betreffende cursus!
Nu aanmelden