– PERSBERICHT –

TMI Event 2020

Taxateurs commercieel vastgoed willen data delen

Amsterdam, 28 oktober 2020 – Vrijwel alle (96%) TMI taxateurs zijn bereid onder voorwaarden data te delen. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de wensen van TMI taxateurs met betrekking tot data-transparantie. De resultaten van het onderzoek werden op 28 oktober gepresenteerd tijdens het online TMI Event 2020, dat werd afgesloten met het Data-transparantie Debat. Het debat en de presentaties zijn te downloaden van de TMI website.

Een grote meerderheid (79%) van de respondenten meent overigens dat de kwaliteit van de Nederlandse vastgoeddata schromelijk wordt overschat. Ook vindt een meerderheid (72%) dat de vastgoedsector zich tekort doet door steeds meer data te verbergen. Volgens de helft (54%) van de respondenten zou de beschikbaarheid van meer data dubieuze handeltjes kunnen voorkomen. Terwijl de respondenten in meerderheid (58%) vinden dat brancheorganisaties data van aanvangsrendementen en huurprijzen gratis ter beschikking moeten stellen, meent de helft (50%) dat makelaarskantoren en taxateurs zelf wel het recht hebben informatie voor zich te houden.

Data-Transparantie Debat

Onder leiding van Tom Berkhout debatteerden NVM Business voorzitter Sander Heidinga en NRVT bestuurslid Ad Buisman over de wenselijkheid van het openbaar maken van vastgoeddata. Volgens Berkhout is de beschikbaarheid van data onder meer van belang voor partijen die zich op de vastgoedmarkt oriënteren.

Dat met het verzamelen, onderhouden en beschikbaar stellen van die data miljoenbedragen gemoeid zijn, is voor Ad Buisman geen punt van discussie. Maar dat die informatie publiekelijk toegankelijk moet zijn staat voor hem buiten kijf. Hij pleitte voor het inrichten van een algemeen toegankelijke centrale database, met het argument dat we er allemaal beter van zouden worden. Hij eindigde met de oproep: “Laten we nu vooral zeggen dat we het gaan doen. We komen er wel uit hoe we dat moeten doen.”

Sander Heidinga stelde dat zo’n kwalitatief goede database er al is. “NVM heeft de beste database van Nederland. We kunnen zaken verbeteren, maar het buitenland is er jaloers op. Wij delen data met elkaar, omdat we daardoor betere adviezen kunnen geven en dat maakt onze ondernemingen weer waardevoller. Onze database is toegankelijk is voor iedereen die lid wordt van NVM Business.“ Andere mogelijkheden dan het lidmaatschap om deze data te kunnen gebruiken sloot hij vooralsnog uit. Suggesties voor abonnementsvormen of pay per view zijn niet aan de orde. Heidinga: “Je kunt ook een lid van NVM Business inschakelen”.

‘Groene premie’ onderdeel taxatierapport

De ‘Groene premie’ op een duurzaam gebouw is toegenomen. In 2016 was volgens ING onderzoek de huurstroom van een duurzaam gebouw 10% hoger dan die van een conventioneel gebouw. De transactiewaarde lag 9% hoger. Dit jaar is het onderzoek herhaald en nu blijken de cijfers 17% respectievelijk 11% te zijn. “Daarmee is het indirecte rendement van duurzaamheid aangetoond”, aldus Hein Wegman, directeur Duurzaamheid en innovatie ING Real Estate Finance tijdens zijn presentatie. Groencertificaten worden volgens Wegman van groot belang voor vastgoedeigenaren, omdat banken bij financieringen de voorkeur geven aan duurzaam vastgoed. “Voor groene gebouwen hoeven banken minder kapitaal aan te houden.”

TMI certificeert eerste Woningtaxatierapport

TMI introduceerde tijdens het online TMI Event 2020 het eerste TMI gecertificeerde Woningtaxatierapport. Hiermee kunnen taxateurs alle typen woningen betrouwbaar, objectief en vlot taxeren voor alle mogelijke doeleinden. Woningen voor eigen gebruik, woningen voor verhuur, woningen in verhuurde staat, bedrijfswoningen en woningen met agrarische bestemmingen. Of het nu gaat om woningfinancieringen en herfinancieringen of waardebepalingen bij onder meer erfenissen, scheidingen en verzekeringen. Het rapport is een product van fluX.

Zwany van Brussel, bestuurslid TMI: “Taxateurs hebben behoefte aan een rapport waarmee zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun taxatie uitvoeren. Daarom is de taxateur bij dit TMI gecertificeerde Woningtaxatierapport leidend. Hij onderbouwt zijn taxatie met minimaal drie referentieobjecten. De modelwaarde gebruiken wij uitsluitend om te controleren of de taxatie binnen de bandbreedte van die modelwaarde valt. Met goede referenties is het zinloos te beargumenteren waarom de taxatie eventueel afwijkt van de modelwaarde. Zo doet de taxateur waarin hij het beste is, het taxeren van één object en gebruiken we de modelwaarde waarvoor deze het meest geschikt is, namelijk het controleren aan de hand van de bandbreedte van een grote hoeveelheid data.”

Het nieuwe Woningtaxatierapport voldoet aan alle vereisten van de Europese Banken Autoriteit EBA, inclusief de sinds kort verplichte duurzaamheidsparagraaf, waarop de Europese Centrale Bank ECB en De Nederlandse Bank de banken controleren. Vanzelfsprekend beantwoordt het rapport ook aan de internationale taxatiestandaarden International Valuation Standards IVS en European Valuation Standards EVS. Het rapport is ingericht conform de regels van het taxateursregister NRVT en voldoet aan de wensen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben ten aanzien van betrouwbaarheid en objectiviteit van woningtaxaties, inclusief de wens om inzicht te geven in de ontwikkeling van woonlasten, onderhoudskosten en verduurzaming zodat de woning in 2030 Paris proof is.

René Klotz, bestuursvoorzitter TMI ”In de praktijk zal het rapport waarschijnlijk worden gebruikt voor alle taxaties behalve taxaties voor hypotheken die onder de NHG vallen. Het NHG verlangt dat taxaties worden gevalideerd. Het TMI is geen validatie-instituut en wil dat ook niet zijn. Wij zetten in op inhoudelijke controle van de taxatie en niet op validatie van het proces.”

Over het TMI

Het TMI is een onafhankelijke stichting die als enig doel heeft de kwaliteit van taxaties en taxateurs te bevorderen. Het TMI werkt hiertoe samen met alle personen en organisaties die aan dit doel willen bijdragen. Het TMI heeft zich aanvankelijk gericht op taxaties commercieel vastgoed. Nu richt het TMI zich ook op de verbetering van de kwaliteit van woningtaxaties.

————————————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet ter publicatie.
Meer informatie:
Marcel van den Berg
M: 0654267277
E: marcel@rainmakercommunicatie.nl