De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2015 gestegen tot 57.000 euro per hectare. De prijsstijging is te danken aan een forse prijsstijging van bouwland.

: Vastgoedmarkt