Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 23 kavels in de IJsselmeerpolders gegund. Daarvoor bood het eerder 686 hectare agrarische grond in geliberaliseerde pacht aan en is de hoogte van de pachtprijs niet meer bepaald door het Pachtprijzenbesluit. Hiermee streeft het Rijksvastgoedbedrijf naar meer transparantie en marktwerking.

: Rijksvastgoed