Taxatie Management Instituut

Biedt taxateurs en opdrachtgevers kwaliteit:

Powered by NVM

Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed

Taxatie Management Systeem

Kwaliteitscontrole op taxaties

TMI Academy | aanmelden

Bent u op zoek naar een TMI taxateur?

Ruim 450 aangesloten taxateurs

Selecteer uw taxateur op:

Specialisme

Locatie

Doel TMS 2017-04-13T13:25:11+00:00

Doel TMS

Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche om te werken vanuit dezelfde uitgangspunten.

Hoe werkt TMS?

Iedere geregistreerde gebruiker krijgt een eigen inlognaam en toegangscode en kan op het systeem inloggen en daar zijn taxaties uitvoeren. De taxatie blijft digitaal geregistreerd en kan als pdf of geprint aan de opdrachtgever verstuurd worden. Ook kan de taxateur opdrachtgevers of medegebruikers digitaal toegang verlenen. Op deze manier kan de opdrachtgever meerdere taxaties die voor hem gemaakt zijn, vergelijken.

Wat houdt TMS in?

Het Taxatie Management Systeem is een taxatiesysteem voor taxatieprofessionals in de commercieel vastgoedbranche. Het systeem vormt de praktische uitwerking van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. Taxaties die correct uitgevoerd worden in TMS voldoen derhalve aan de TCV. Het TMS bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Rekenmodule

De rekenmodule voorziet in de waardebepaling van commercieel vastgoed inclusief onderbouwing. Bij NVM taxateurs wordt het systeem gekoppeld aan de NVM referentiedatabase. Voor alle andere taxateurs kan het systeem gekoppeld worden aan de kantoorspecifieke referentiedatabase.

TMI modules

Commercieel vastgoed is divers.

Alle TMI taxateurs hebben de beschikking over de basis commercieel vastgoed module.

Om TMI taxateurs de mogelijkheid te geven tot verdere specialisatie zijn er meerdere aanvullende TMI modules beschikbaar.

 

Commercieel vastgoed taxaties

Dit betreft de basis commercieel vastgoed module van TMI. Middels deze module, die beschikbaar is voor iedere TMI taxateurs, kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie als een beleggingssituatie.

 

Wooncomplex taxaties

Deze module maakt het mogelijk voor woningcomplexen om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie scenario uitgewerkt.

Residuele grondwaarde taxaties

De nieuwe ontwikkelingsmodule van TMI behelst de berekening van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling, bijvoorbeeld als scenario analyse van een leegstaand kantoor pand, of taxatie van een geplande ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Exploitatie gebonden taxaties

Deze nieuwe module is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. Daarnaast rekent het model een scenario uit onder markthuur. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarden de markt weerspiegelt.

Fiscale taxaties

Deze TMI module maakt het mogelijk een fiscale taxatie uit te werken conform alle eisen die de Belastingdienst stelt. De opdrachtgever heeft hierdoor geen risico dat de taxatie later wordt afgewezen door de Belastingdienst. Eenvoudiger om een middellijke taxatie te maken, op basis van hetzelfde model en rapportage. De Belastingdienst beschikt bij gebruik van deze module over alle informatie die nodig is voor controle, de klant en de taxateur zullen achteraf minder vragen krijgen. TMI taxaties met een fiscale paragraaf worden automatisch goedgekeurd als toegelaten instelling.

Agrarisch en landelijke taxaties

Beschikbaar april 2016

Deze TMI module maakt het mogelijk agrarisch en landelijk vastgoed taxaties te verrichten binnen TMI.

Kostenoverzicht

Kies een abonnement wat bij u past

Let op: Per 1-1-2017 komt het MKB abonnement te vervallen.

Aan aansluiting bij TMI zijn twee jaarlijkse kosten verbonden. De bijdrage aan Stichting TMI en de abonnementskosten voor TMS. Voor beide kosten geldt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen standaard en MKB. Dit is afhankelijk van het jaarlijks aantal taxaties. Bij meer dan 10 uitgevoerde taxaties per jaar zijn de standaard kosten van toepassing. Bij minder dan 10 taxaties zijn de MKB kosten van toepassing. Daarnaast zijn er eenmalige kosten verbonden aan de verplichte basiscursus.

Overzicht jaarlijkse basiskosten

Kosten TMI Kosten TMS Kosten basiscursus
MKB Niet mogelijk bij TMI € 637,50 € 795,-
Standaard € 375,- € 1.275,- € 795,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW

**Let op: Per 1-1-2017 komt het MKB abonnement te vervallen.

Kosten aanvullende TMI modules

Naast de TMI basis module commercieel vastgoed zijn er meerdere aanvullende modules beschikbaar voor de vele uiteenlopende vormen van vastgoed. Aan gebruik van deze modules kunnen aanvullende kosten en voorwaarden gekoppeld zijn. Deze staan in naastgelegen tabel vermeld. Voor alle aanvullende modules geldt dat zij alleen beschikbaar zijn voor TMI taxateurs met een standaard basisabonnement.

Overzicht kosten aanvullende TMI modules

Kosten jaarlijks abonnement Kosten eenmalige cursus
Woningcomplex module € 0,- € 400,-
Residueel grondwaarde module € 0,- € 400,-
Fiscale module € 0,- € 400,-
Exploitatie gebonden module € 0,- € 400,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW

Kosten extra modules

Systeemontwikkelaar Flux heeft naast het TMI pakket ook extra modules. Dit betreft modules waarvan het TMI bestuur heeft besloten dat deze niet tot het TMI pakket behoren maar welke wellicht wel interessant kunnen zijn voor een bepaalde groep taxateurs of hun opdrachtgevers. Voor deze modules geldt dat zij niet rapporteren in een TMI rapportage en dat zij niet vallen onder toezicht van TMI. Deze modules sluiten systeemtechnisch wel aan op de TMI modules en kunnen onderling gegevens uitwisselen.

Overzicht kosten extra modules

Kosten jaarlijks abonnement Kosten eenmalige cursus
Beleggersmodule € 900,- € 400,-
Beleggersmodule Plus € 1380,- € 400,-
*Alle prijzen zijn per taxateur per jaar en exclusief BTW
Nu aanmelden

Aanmelden voor een aanvullende TMI module via TMS

Interesse in een van de aanvullende TMI modules en u voldoet aan de gestelde voorwaarden? Ga naar uw persoonlijke TMS pagina en meldt u aan voor de betreffende cursus!
Nu aanmelden